Regulačné orgány a spory

Regulačné orgány a spory

Informácie o orgánoch kontrolujúcich činnosť

Orgány regulujúci činnosti Obchodníka sú Komisia pre ochranu spotrebiteľa a Úrad pre ochranu osobných údajov s nasledujúcimi údajmi:

Komisia pre ochranu spotrebiteľa:

·         webová stránka: https://kzp.bg/kontakti

·         tel.: 0700 111 22

·         e-mail: info@kzp.bg

·         adresa: Sofia, pl. Slaveykov č.4А, 3., 4. a 6. poschodie

Úrad pre ochranu osobných údajov:

·         webová stránka: https://www.cpdp.bg/

·         tel.: 02/91-53-518

·         e-mail: kzld@cpdp.bg

·         adresa: 1592 Sofia, bul. Prof. Tsvetan Layarov č. 2

Spotrebitelia môžu využiť Európsku platformu na riešenie sporov on-line (RSO) dostupnú na / http://ec.europa.eu/odr / - jednotný prístupový portál, ktorý umožňuje spotrebiteľom a obchodníkom v EÚ urovnať vzniknuté spory.

Alternatívne riešenie sporov (ARS) medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi je mimosúdne zmierovacie konanie na dobrovoľnom základe.

Spoločné zmierovacie výbory pomáhajú dosiahnuť dohodu medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi v sporoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru a poskytovaní služieb.

Spoločné zmierovacie výbory sú menované na regionálnej báze a príslušným pre riešenie sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom je Generálny zmierovací výbor so sídlom v Plovdive a na uzemí kraja Plovdivu.

Konsolidovaný zoznam uznaných subjektov alternatívneho riešenia sporov členských štátov Európskej únie možno nájsť na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show