Dodanie

Dodanie

Podmienky dodania tovaru

Dodanie objednaného tovaru sa vykonáva nasledujúcimi spôsobmi:

prostredníctvom kuriérskej služby tretej strany

Dodanie sa vykonáva na adresu spotrebiteľa na území Slovenská Republika , ak nie je na webovej stránke uvedené inak.

Náklady na dopravu hradí spotrebiteľ.

Pred odoslaním objednaného tovaru má Obchodník právo kontaktovať Spotrebiteľa na uvedenom telefónnom čísle za účelom upresnenia podrobností objednávky a / alebo dodávky.

Obchodník nezodpovedá za nesplnenie objednávky v prípadoch, keď Spotrebiteľ poskytol nesprávne, neúplné a / alebo nepresné osobné údaje, vrátane prípadov, keď poskytol neúplnú, nesprávnou alebo fiktívnu adresu alebo telefónne číslo.

Dodanie sa uskutočňuje v lehotách opísaných v každej možnosti dodania v module rozhrania objednávky. Vo výnimočných prípadoch si Obchodník vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu včasným informovaním Spotrebiteľa.

Obchodník spracováva objednávky do 1 pracovného dňa po vykonaní objednávky. Dodanie sa zvyčajne vykonáva v rámci bežnej lehoty podľa zvoleného spôsobu doručenia.

Objednaný tovar je dodávaný na podpis a väčšie zásielky pri použití kuriérskou služby sú dodávané do vchodu budovy. Spotrebiteľ je povinný tovar skontrolovať v čase dodania a bezodkladne informovať o prípadných nezrovnalostiach, chýbajúcim tovaru a poškodení. Ak to spotrebiteľ neurobí, bude dodávka prijatá bez výhrad.

Pri vykonávaní medzinárodných dodávok sa uplatňujú pravidlá pre doručovanie a prijímanie zásielok príslušné vnútroštátne poštové služby a vnútroštátnych právnych predpisov krajiny, v ktorej sa príjemca tovaru nachádza.

Všetky poplatky za dovoz tovaru hradí spotrebiteľ. Spotrebiteľ nemôže požadovať preplácanie ceny, ak odmietol zaplatiť dovozné poplatky alebo prevziať zásielku.

Obchodník si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť dostupné prepravné a platobné metódy a / alebo podmienky, ktoré sa na ne vzťahujú, zverejnením dostupných prepravných a platobných metód na webovej stranke bez ďalšieho upozornenia.